top of page

Veel Gestelde Vragen

 Hoe ziet de huisvesting eruit?

Anker 1

Elke bewoner van Villa Fura heeft een private studio met al het nodige comfort: een leefruimte met kleine keuken, slaapruimte, badkamer en bergruimte, zodat de bewoners zelfstandig kunnen leven.

De bewoners kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin. De begeleiders hebben een eigen slaapkamer, badkamer, een kleine keuken en bureau.

Dit project biedt de mogelijkheid om deze mensen inclusief te laten wonen in elkaars nabijheid, waardoor dagelijkse begeleiding en ondersteuning door de vergunde zorgaanbieder gemakkelijk te organiseren valt.

 Hoe is dit betaalbaar wonen?

Anker 2

Door  samenwerking met de Sociale Huisvesting Maatschappij (Woontrots  bv) huren bewoners hun studio in de woning aan sociale huurvoorwaarden, wat een grote troef is daar de doelgroep over weinig financiële middelen beschikt.

De bewoner staat in voor al zijn/haar private woon- en leefkosten. Deze woon- en leefkosten worden betaald met het inkomen van de bewoner.

De bewoner onderschrijft ook een contract met Villa Fura vzw voor betaling van de gemeenschappelijke woon- en leefkosten bij aanvang van de huur.

 Hoe worden de bewoners begeleid?

Anker 3

De vzw De Kerselaar heeft de rol op zich genomen van professionele zorgverlener voor de bewoners van Villa Fura. 

 

Het begeleidingsteam bestaat uit 6 personen, die afwisselend aanwezig zijn in het huis Villa Fura. Voor de gemeenschappelijke ruimtes is er ook 1 persoon voor de logistieke ondersteuning.

“Mens sana in corpore sano”, vertaald als 'een gezonde geest in een gezond lichaam', is de levenswijze van heel wat individuen. In de context van de bewoners met een beperking van Villa Fura is de juiste zorg heel belangrijk: een persoon moet zich goed voelen, de juiste begeleiding/zorg krijgen en zich kunnen ontplooien zodat hij/zij een gezonde geest heeft in een gezond lichaam. En dit alles in een groep van mensen bestaande uit bewoners en begeleiding die samenwonen en toch apart. 

 Hoe worden de bewoners ondersteund?

Anker 4

De ondersteuning van de bewoners wordt verzorgd door de zorgaanbieder De Kerselaar vzw uit Overijse, erkend door het VAPH. Deze zorgaanbieder neemt de rol van professionele zorgverlener voor de bewoners van Villa Fura op zich. Concreet staat hij in voor de begeleiding en  opvolging van het begeleidend personeel, de pedagogische ondersteuning van de bewoners en de zorgcontinuïteit.

Voor elke bewoner wordt  een individuele dienstverleningsovereenkomst opgesteld tussen de bewoner en de zorgverlener De Kerselaar, op maat van de behoeften van de persoon. Deze ondersteuning wordt in het algemeen betaald met het persoonsvolgend budget van het VAPH.

 Wat is de meerwaarde van dit Project?

Anker 5

Villa Fura  heeft ook een duurzame insteek in een brede maatschappelijke, culturele en economische context die verder gaat dan ruimte- en energiegebruik: de bewoners kunnen participeren in de lokale economie door hun diensten aan te bieden via bv. begeleid werken, het werken in een maatwerkbedrijf of door vrijwilligerswerk te doen. De maatschappelijke opbrengst van het ondernemerschap is belangrijk geworden. Door de bewoners een taak te geven wordt  de inclusie in de maatschappij bevorderd, wat dan weer de vermenselijking van eenieder verhoogt.

Samenwerken met personen met een beperking is verrijkend; je leert relativeren  wat belangrijk is in het leven en je leert de kleine dingen weer waarderen.

Welke taken neemt Villa Fura vzw op zich?

Anker 6

Villa Fura vzw staat in voor het beheer van de financiën voor de gemeenschappelijke woon- en leefkosten.

Villa Fura vzw staat ook in voor de initiële basisinrichting van de gemeenschappelijke ruimtes die zij ter beschikking stelt aan alle bewoners en de begeleider. Voor de initiële inrichting worden geen kosten aangerekend aan de huurders, daar de vzw over subsidies beschikt om het nodige aan te kopen. De bewoners en het begeleidingsteam worden betrokken bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en  de begeleiding bij de nodige aankopen voor de begeleiderskamer.

Bijkomende zaken die buiten de basisinrichting vallen kunnen, na overleg, aangekocht en aangerekend worden in overleg met de bewoners en de begeleiding.

 

Villa Fura vzw hoopt er echter op om de nodige fundraising te kunnen doen om deze zaken te kunnen financieren.

Villa Fura vzw heeft in het belang van de bewoners en voor de goede werking de nodige verzekeringen afgesloten die zijn aansprakelijkheden en risico’s dekt. De kosten van deze verzekeringen maken deel uit zijn van de gemeenschappelijke kosten.

 

Villa Fura vzw heeft eveneens een rol in de toewijzing van de kandidaten-bewoners, als er een studio leeg komt te staan.

bottom of page