top of page

Steun voor de organisatie

 

Het huis Villa Fura is gerealiseerd. De basis is er, maar we hebben ook fondsen nodig voor het onderhoud van het huis, vervanging van toestellen en meubels waar nodig.

 

Daarenboven wil Villa Fura vzw nog meer voor haar bewoners realiseren en het gevoel van een eigen ‘thuis’  geven en zelfstandig kunnen leven in de hand werken. Wij denken aan bv. cursussen binnenshuis, activiteiten buitenshuis, vervoer op maat naar sport- of culturele activiteiten en betaling van de weekend-begeleiding. 

Voor al deze zaken hebben we financiële steun nodig.

Wil je ons steunen?

Zonder fiscaal attest :

Op rekening BE08 0689 3148 9613

van Villa Fura vzw, O.L.Vrouwstraat 15 – 3080 Tervuren

Vermeld ook je contactgegevens

Met fiscaal attest (vanaf 40 euro / jaar).

op rekeningnummer BE87 0682 0533 6394

van de Kerselaar vzw, Drogenberg 90 - 3090 Overijse

Met vermelding: Gift Villa Fura en je contact gegevens.

Steun voor meer professionele ondersteuning

 

De bewoners wonen sinds mei 2021 in Villa Fura en geven hun leven zelf vorm met ondersteuning op maat. Zij willen inclusief en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Om deze stap te kunnen zetten is ondersteuning met kwaliteitsvolle begeleiding en zinvolle dagbesteding een noodzaak.

Tenslotte heeft ieder mens ondanks zijn beperking(en) het recht om veilig thuis te komen. Sommige bewoners beschikken nog niet over hun volledig zorgbudget, waardoor wij zoeken naar alternatieve financiering. Die financiering kan verschillende vormen aannemen. Wij denken aan giften die worden gebundeld om een financiële reserve aan te leggen voor het financieren van meer professionele begeleiding. Wij denken ook aan structurele ondersteuning van het project voor een welbepaalde tijd of totdat het Persoonsvolgend Budget voor iedere bewoner uitgekeerd wordt.

Onze vaste partners in dit verhaal

bottom of page